Tionscadail Reatha

Tionscadail de chuid an Chomhlacht Forbartha, ata ar siúl faoi lathair nó a chuireadh i gcrích le déarnaí.

Tionscadail leanúnacha

 • Coiste na gCéibheanna, An Spidéal.
 • Coiste na mBailte Slachtmhara, An Spidéal.
 • Taispeántas Chois Fharraige.

Sainthionscadail

Buanú agus Forbairt na Gaeilge mar Theanga Pobail

 • Mór-sprioc 1: Plean Teanga Chois Fharraige.
 • Mór-sprioc 2: Bunú Chlub Óige.
 • Mór-sprioc 3: Plean Teanga an Spidéil; suaitheantais, biachláir.

Forbairt na Turasóireachta Cultúrtha agus Pobail

 • Mór-sprioc 1: Siúloidí cois cladaigh. Comhpháirtiocht le comharchumainn Sailearna. Roghnú siúlóid sa gceantar do Chomórtas Míle Órga Chondae na Gaillimhe 2016.
 • Mór-sprioc 2: Oifig Eolais do Cuairteoirí 2016.
 • Mór-sprioc 3: Baile Slachtmhar 2016; scéimeanna FÁS, TÚS agus SST.
 • Mór-sprioc 4: Coiste na Logainmneacha.

Solthar Seirbhísí Sóisialta

 • Mór-sprioc 1: Ionad Pobail ar shráidbhaile an Spidéil.
 • Mór-sprioc 2: Taspéantas Chois Fharraige.
 • Mór-sprioc 3: Páirc spraoi i gColáiste Connacht.
 • Mór-sprioc 4: Estáit tithíochta tréighte Ard na Spéire.

Forbairt na Fiontraíochta agus na Fostaíochta

 • Mór-sprioc 1: Seoltán bus don Spidéal; Plean Tráchta.
 • Mór-sprioc 2: Scéim Séarachais an Spidéil.
 • Mór-sprioc 3: Leathanbhanda ceantar tuaithe.
 • Mór-sprioc 4: Plean a dhréachtadh maidir le Forbairt na gCéibheanna agus limistéar na farraige thart ar an Spidéal.

Soláthar Seirbhísí Oideachais agus Oiliúna don phobal

 • Mór-sprioc 1: Plean Bithéagsúlachta agus plean oibre bliantúil do Choiste na mBailte Slachtmhara.
 • Mór-sprioc 2: Traenáil CPR agus treanáil in úsáid dífhibrileoirí; dífhibrileoirí nua a cheannach.
 • Mór-sprioc 3: Láithreán nua Gréasáin: www.anspideal.ie.

Cosán Bhaile Ard

Thóg an Comhlacht Forbartha cosán nua coisithe le ballaí nua agus soilsiú poiblí ó bhearaic na nGardaí go estáit tithíochta Radhac na Rún ar bhóthar Maigh Cuilinn. Tá bealach sábháilte siúlóide anois ann do phobal an Bhaile Aird agus do chuairteoirí.

Conraitheir áitúil, Máirtín Ó Flatharta Teoranta, a rinne an obair ar conradh de chuid an Chomhlacht Forbartha. Críochnaíodh an obair ag deireadh Mí Lúnasa 2014.

Costas iomlán: €164,000

Maoiniú agus deontais

 • Clár leader: €122,000
 • Comhairle Condae na Gaillimhe: €33,000
 • Bailiúcháin pobal an bhaile agus lucht gnó: €11,000

An Suirbhé maidir le leathanbhanda

Níl an tséirbhís leathanbhanda agus fón póca go maith ó shráidbhaile an Spidéil siar ná ón bPáirc soir. Dá fhaid is atá tú ón malartán gutháin (faid an tsreangáin féin seachas an fhaid dhíreach) is ea is measa a bhíons caighdeán an leathanbhanda.

I rith Samhradh 2014, rinne an Comhlacht Forbartha suirbhé maidir le caighdeán an leathanbhanda i Doire Lochán, atá 5km ó mhalartán an Spidéil.

Léiríonn torthaí an tsuirbhé seo droch-chaighdeán na seirbhíse leathanbhanda sa gceantar i láthair na huaire. Tá an Comhlacht Forbartha ag coinneáil brú láidir ar lucht soláthair leathanbhanda leis an infrastruchtúr seo a fheabhasú.