Seirbhísí Éigeandála ⁊ Leighis

Caol díreach go:
dóiteán | dochtúirí | dífhibrileoirí | fiaclóirí | garda | tithe banaltrais | poiticéirí | eile

An Bhriogáid Dóiteáin

Bóthar an Athar Uí Ghríofa,
Cathair na Gaillimhe.

Guthán: 091 570 900.

Uimhir oifige / riaracháin amháin í seo.
9.10 r.n. go 12.55 i.n. agus 2.10 i.n. go 5.00 i.n., Luan go hAoine.
Glaotar ar 999 in aimsir na práinne gan dabhat.

Dochtúirí agus banaltraí

Ionad Leighis an Spidéil

Baile Ard,
An Spidéal,
Co na Gaillimhe.

Bainisteoir ionaid: Veronica Uí Chonghaile.

Guthán: 091 553 135.

Ionad Sláinte (HSE)

Baile Ard,
An Spidéal,
Co na Gaillimhe.

Guthán (1): 091 553 724.
Guthán (2): 091 553 208.
Guthán (3): 091 541 010.

Westdoc

Tar éis uaireanta oibre

Guthán: 1850 365 000.

Croí-line Chois Fharraige

Séirbhís dhífhibrileora agus garchabhrach.

Teagmháilí: Seán Ó Féinneadha.
Guthán: 087 225 8022.

Fiaclóirí

Ionad Sláinte an Spidéil

Baile Ard,
An Spidéal,
Contae na Gaillimhe

Guthán: 091 553 135.

John Flavelle

An Spidéal,
Contae na Gaillimhe

Guthán: 091 558 944.

An Garda Síochána

Beairic an Spidéil

An Spidéal,
Contae na Gaillimhe.

Guthán: 091 553 122.

Beairic Bhóthar na Trá

Bóthar na Trá,
Cathair na Gaillimhe.

Guthán: 091 563 161.

Tithe Banaltrais

Áras Chois Fharraige

An Pháirc,
An Spidéal,
Contae na Gaillimhe.

Bainisteoir árais: Pat Folan.

Guthán: 091 553 194.

Tithe Poiticéara

Cogaslann an Spidéil

An Spidéal,
Contae na Gaillimhe.

Fear a’ tí: Donncha Breathnach MPSI.

Guthán: 091 553 201.

Roghanna ailtéarnacha

Lár Ionad Wellness,
Inis Fáil,
An Spidéal.
Contae na Gaillimhe.

Teagmhálaí: Tissy.

Guthán: 086 383 6295.