Rialtas

Ranna agus oifigí rialtais náisiúnta ⁊ áitiúil

An Coimisinéara Teanga

Baile an tSagairt,
An Spidéal,
Contae na Gaillimhe.

Guthán: 091 504 006
Facs: 091 504 036
R-phost: eolas@nullcoimisineir.ie

Roinn na Gaeltachta

Na Forbacha,
Contae na Gaillimhe.

Guthán (1): 091 592 555
Guthán (2): 091 503 700
Guthán (LoCall): 1890 201 401
R-phost: customer.service@nullahg.gov.ie

Údarás na Gaeltachta

Na Forbacha,
Contae na Gaillimhe.

Guthán: 091 503 100
Facs: 091 503 101
R-phost: gaillimh@nulludaras.ie